กิจกรรมชวนปั่น

ท่องบางกอกทะลุบางกรวย

ท่องบางกอก…ทะลุบางกรวย (ปั่นวันเดียว เที่ยวตลาด) อาทิตย์ที่ 27 ก.ค.57

ท่องบางกอก...ทะลุบางกรวย อาทิตย์ที่ 27 ก.ค. 57 7.00 น. พบกันลานพระรูปทรงม้า 7.30 น. ฟังบรรยายสรุปสถานที่ที่จะเดินทางไปเยี่ยมชม 8.00...

Learn To RIDE

learn-to-ride-ครั้งที่4-copy

Learn to Ride #4

Learn to Ride # 4  อาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 โครงการสอนผู้ปั่นจักรยานไม่เป็น ฟรี!! ครั้งที่ 4 ...

ปั่นวันเดียวเที่ยวตลาด

ท่องบางกอกทะลุบางกรวย

ท่องบางกอก…ทะลุบางกรวย (ปั่นวันเดียว เที่ยวตลาด) อาทิตย์ที่ 27 ก.ค.57

ท่องบางกอก...ทะลุบางกรวย อาทิตย์ที่ 27 ก.ค. 57 7.00 น. พบกันลานพระรูปทรงม้า 7.30 น. ฟังบรรยายสรุปสถานที่ที่จะเดินทางไปเยี่ยมชม 8.00...

รีไซเคิลจักรยาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่องบางกอกทะลุบางกรวย

ท่องบางกอก…ทะลุบางกรวย (ปั่นวันเดียว เที่ยวตลาด) อาทิตย์ที่ 27 ก.ค.57

ท่องบางกอก...ทะลุบางกรวย อาทิตย์ที่ 27 ก.ค. 57 7.00 น. พบกันลานพระรูปทรงม้า 7.30 น. ฟังบรรยายสรุปสถานที่ที่จะเดินทางไปเยี่ยมชม 8.00...

ปั่นสองน่อง ท่องเมืองสองแคว มอบจักรยานให้น้อง ครั้งที่ 52

ปั่นสองน่อง-ท่องเมืองสองแคว อ่านต่อ

ปั่นวันเดียว เที่ยวตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557

ปั่นวันเดียวเที่ยวตลาดบางน้ำผึ้ง

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ปั่นวันเดียว เที่ยวตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง”
ในวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557
นำทริปโดย อาลิขิต กุลสันเทียะ อุปนายกสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย 

Learn to Ride ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2557

Learn to Ride ครั้งที่3 อ่านต่อ

โครงการสอนซ่อมจักรยานเบื้องต้น

โครงการสอนซ่อมจักรยานเบื้องต้น อ่านต่อ

สรุปทริป ปั่นวันเดียว เที่ยวตลาดบางน้ำผึ้ง 15 กรกฎาคม 57

DSC02565 DSC02566 DSC02567 DSC02568 DSC02569 DSC02570 DSC02571 DSC02572 DSC02573 DSC02574 DSC02575 DSC02576 DSC02577 DSC02578 DSC02579 DSC02581 DSC02582 DSC02583 DSC02584 DSC02585 DSC02586 DSC02588 DSC02589 DSC02590 DSC02591 DSC02592 DSC02593 DSC02594 DSC02595 DSC02596 DSC02597 DSC02598 DSC02599 DSC02601 DSC02602 DSC02603 DSC02604 DSC02605 DSC02607 DSC02608 DSC02609 DSC02610 DSC02611 DSC02612 DSC02613 DSC02614 DSC02615 DSC02616 DSC02617 DSC02618 DSC02619 DSC02621 DSC02622 DSC02623 DSC02624 DSC02625 DSC02626 DSC02627 DSC02628 DSC02629 DSC02630 DSC02631 DSC02632 DSC02633 DSC02634 DSC02635 DSC02636 DSC02637 DSC02638 DSC02639 DSC02640 DSC02642 DSC02643 DSC02645 DSC02646 DSC02647 DSC02648 DSC02650 DSC02651 DSC02653 DSC02654 DSC02655 DSC02656 DSC02657 DSC02658 DSC02659 DSC02660 DSC02663 DSC02664 DSC02665 DSC02666 DSC02667 DSC02668 DSC02669 DSC02671 DSC02672 DSC02673 DSC02674 DSC02675 DSC02676 DSC02677 DSC02678 DSC02679 IMG_0805-Edit IMG_0807-Edit IMG_0808-Edit IMG_0809-Edit IMG_0810-Edit IMG_0814-Edit IMG_0815-Edit IMG_0816-Edit IMG_0817-Edit IMG_0818-Edit IMG_0819-Edit IMG_0820-Edit IMG_0821-Edit IMG_0823-Edit IMG_0824-Edit IMG_0825-Edit IMG_0826-Edit IMG_0827-Edit IMG_0828-Edit IMG_0832-Edit IMG_0833-Edit IMG_0838-Edit IMG_0839-Edit IMG_0840-Edit IMG_0841-Edit IMG_0842-Edit IMG_0843-Edit IMG_0844-Edit IMG_0845-Edit IMG_0846-Edit IMG_0847-Edit IMG_0848-Edit IMG_0850-Edit IMG_0851-Edit IMG_0852-Edit IMG_0853-Edit IMG_0858-Edit IMG_0861-Edit IMG_0866-Edit-2 IMG_0875-Editวัน

สรุปทริป ปั่นวันเดียว เที่ยวตลาดน้ำดอนหวาย 18 พฤษภาคม 57

DSC02442 DSC02443 DSC02444 DSC02445 DSC02446 DSC02447 DSC02448 DSC02449 DSC02450 DSC02451 DSC02452 DSC02453 DSC02454 DSC02455 DSC02456 DSC02457 DSC02458 DSC02459 DSC02460 DSC02461 DSC02462 DSC02463 DSC02464 DSC02465 DSC02466 DSC02467 DSC02468 DSC02469 DSC02470 DSC02472 DSC02473 DSC02474 DSC02476 DSC02477 DSC02478 DSC02479 DSC02480 DSC02482 DSC02484 DSC02485 DSC02486 DSC02487 DSC02488 DSC02489 DSC02490 DSC02491 DSC02492 DSC02493 DSC02494 DSC02495 DSC02496 DSC02497 DSC02498 DSC02499 DSC02500 DSC02501 DSC02502 DSC02503 DSC02504 DSC02505 DSC02506 DSC02507 DSC02508 DSC02509 DSC02510 DSC02511 DSC02513 DSC02515 DSC02526 DSC02528 DSC02529 DSC02530 DSC02531 DSC02532 DSC02533 DSC02534 DSC02536 DSC02537 DSC02538 DSC02539 DSC02540 DSC02541 DSC02542 DSC02543 DSC02544 DSC02545 DSC02546 DSC02547 DSC02548 DSC02550 DSC02551 DSC02552 DSC02553 DSC02555 DSC02556 DSC02557 DSC02558 DSC02559 DSC02560 DSC02561 DSC02562 DSC02563 DSC02564

สรุปทริป สองน่อง ท่องเมืองสองแคว มอบจักรยานให้น้อง ครั้งที่ 52 กทม.-พิษณุโลก 18-22 มิถุนายน 57

DSC02680 DSC02681 DSC02682 DSC02683 DSC02685 DSC02687 DSC02688 DSC02689 DSC02691 DSC02692 DSC02693 DSC02694 DSC02695 DSC02696 DSC02697 DSC02698 DSC02699 DSC02700 DSC02701 DSC02702 DSC02703 DSC02704 DSC02705 DSC02706 DSC02709 DSC02712 DSC02713 DSC02715 DSC02716 DSC02718 DSC02721 DSC02722 DSC02723 DSC02724 DSC02725 DSC02726 DSC02727 DSC02728 DSC02729 DSC02730 DSC02731 DSC02732 DSC02733 DSC02734 DSC02736 DSC02737 DSC02738 DSC02739 DSC02740 DSC02744 DSC02745 DSC02746 DSC02747 DSC02749 DSC02750 DSC02751 DSC02755 DSC02756 DSC02757 DSC02758 DSC02759 DSC02760 DSC02761 DSC02762 DSC02763 DSC02764 DSC02765 DSC02767 DSC02769 DSC02770 DSC02771 DSC02772 DSC02773 DSC02774 DSC02776 DSC02777 DSC02778 DSC02781 DSC02785 DSC02786 DSC02787 DSC02790 DSC02791 DSC02792 DSC02793 DSC02794 DSC02795 DSC02796 DSC02797 DSC02798 DSC02799 DSC02800 DSC02801 DSC02802 DSC02803 DSC02804 DSC02806 DSC02808 DSC02810 DSC02812 DSC02813 DSC02814 DSC02815 DSC02819 DSC02820 DSC02821 DSC02822 IMG_0878-Edit IMG_0881-Edit IMG_0884-Edit IMG_0888-Edit IMG_0889-Edit IMG_0890-Edit IMG_0891-Edit IMG_0892-Edit IMG_0893-Edit IMG_0894-Edit IMG_0895-Edit IMG_0896-Edit IMG_0897-Edit IMG_0898-Edit IMG_0900-Edit IMG_0901-Edit IMG_0902-Edit IMG_0903-Edit IMG_0904-Edit IMG_0905-Edit IMG_0906-Edit IMG_0912-Edit IMG_0914-Edit IMG_0917-Edit IMG_0921-Edit IMG_0923-Edit IMG_0931-Edit IMG_0933-Edit IMG_0934-Edit IMG_0935-Edit IMG_0936-Edit IMG_0937-Edit IMG_0938-Edit IMG_0940-Edit IMG_0942-Edit IMG_0942-Edit-2 IMG_0945-Edit IMG_0946-Edit IMG_0947-Edit IMG_0949-Edit IMG_0953-Edit IMG_0954-Edit IMG_0955-Edit IMG_0956-Edit IMG_0957-Edit IMG_0957-Edit-2 IMG_0960-Edit IMG_0961-Edit IMG_0962-Edit IMG_0963-Edit IMG_0964-Edit IMG_0965-Edit IMG_0966-Edit IMG_0967-Edit IMG_0968-Edit IMG_0969-Edit IMG_0970-Edit IMG_0971-Edit IMG_0972-Edit IMG_0973-Edit IMG_0974-Edit IMG_0976-Edit IMG_0977-Edit IMG_0979-Edit IMG_0980-Edit IMG_0981-Edit IMG_0982-Edit IMG_0983-Edit IMG_0985-Edit IMG_0986-Edit IMG_0987-Edit IMG_0988-Edit IMG_0989-Edit IMG_0992-Edit IMG_0995-Edit IMG_0998-Edit IMG_1017-Edit IMG_1025-Edit IMG_1026-Edit IMG_1030-Edit IMG_1033-Edit IMG_1036-Edit IMG_1039-Edit IMG_1040-Edit IMG_1043-Edit IMG_1045-Edit IMG_1049-Edit IMG_1053-Edit IMG_1054-Edit IMG_1057-Edit IMG_1059-Edit IMG_1060-Edit IMG_1061-Edit IMG_1062-Edit IMG_1064-Edit IMG_1066-Edit IMG_1067-Edit IMG_1068-Edit IMG_1070-Edit IMG_1075-Edit IMG_1076-Edit IMG_1077-Edit IMG_1080-Edit IMG_1094-Edit IMG_1097-Edit IMG_1102-Edit IMG_1103-Edit IMG_1107-Editปทริป

ท่องบางกอก…ทะลุบางกรวย (ปั่นวันเดียว เที่ยวตลาด) อาทิตย์ที่ 27 ก.ค.57

ท่องบางกอกทะลุบางกรวย

ท่องบางกอก…ทะลุบางกรวย อาทิตย์ที่ 27 ก.ค. 57

7.00 น. พบกันลานพระรูปทรงม้า
7.30 น. ฟังบรรยายสรุปสถานที่ที่จะเดินทางไปเยี่ยมชม
8.00 น. ล้อหมุน เริ่มด้วยการไปไหว้พระ เอาชนะสิ่งชั่วร้ายให้กลายเป็นดี ถัดมาอีกที่…นำชมวัง ดูความขลังเก่าแก่ แม้เนิ่นนาน แวะชมความกล้าหาญของตำรวจไทยในพิพิธภัณฑ์ตำรวจ อวดความเสียสละของท่านเหล่านั้น กับภารกิจดูแลบ้านเมืองมาเนิ่นนาน
ตกบ่ายตะลุยบางกรวย ไม่ต้องไปถึงอัมพวา ชมต้นไม่ใหญ่ อ้อมกอดโบสถ์ทั้งหลังเอาไว้ … เส้นทางบอกไม่ได้ว่าไปทางไหน โปรดคอยติดตาม…

นำทางโดยอาสาสมัคร กลุ่มก้อนก๊วนเพื่อนๆ ชาวจักรยานที่มีประสบการณ์ รับรองความปลอดภัย ทริปนี้เหมาะสำหรับปั่นเป็นครอบครัว ไม่ปั่นเร็ว มือใหม่ก็ร่วมได้…. ขอบอกว่าน่าลองดู เราทำได้ คุณก็ทำได้!! ไปเที่ยวด้วยกัน

 

งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ กรุณาพกยางในสำรอง อุปกรณ์ปะยาง เสื้อกันฝน

สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อทำหน้าที่ สมาชิกสัมพันธ์และธุรการ กับฝ่ายโฆษณา

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย (www.thaicycling.com/tcha) เพื่อทำหน้าที่ดังนี้
 1. สมาชิกสัมพันธ์และธุรการ

-  เพศหญิง จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
- ช่างพูดช่างคุย มนุษย์สัมพันธ์ดี เจรจาปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกสมาคมและบุคคลทั่วไป เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของสมาคมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
- ชี้แจงข่าวสารและสิทธิประโยชน์ให้สมาชิกสมาคมรับทราบ ตอบข้อสงสัยของสมาชิก
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้ (Microsoft Office) ถ้ามีความสามารถทางด้านสื่อสารสนเทศ website/banner/Facebook Fanpage จะดีมาก
- รู้เรื่องวงการจักรยานบ้าง ใช้จักรยานได้ ออกทริปร่วมกับสมาคมได้
- ถ้ามีความรู้ด้านประกันภัยบุคคล/กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุและการเคลม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทำงาน จันทร์-เสาร์ 10.00-18.00
- เงินเดือนเริ่มต้น 13,000-15,000 บาท
- ส่งประวัติส่วนตัวที่ tchathaicycling@gmail.com แล้วติดต่อเพื่อนัดสัมภาษณ์ที่ คุณแย้ 085-255-5624

2. ฝ่ายโฆษณา

- เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า
- มีประสบการณ์ด้านการขายโฆษณา
- เป็นผู้ใช้จักรยานและมีความสนใจเกี่ยวกับแวดวงจักรยาน
- มีพาหนะส่วนตัว 
- สนใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแวดวงการจักรยานให้เติบโต
- ส่งประวัติส่วนตัวที่ tchathaicycling@gmail.com แล้วรอรับการติดต่อกลับ

สถานที่ทำงาน สำนักงานสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย
2100/33 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 22 (สาธุประดิษฐ์ 15 แยก 14)
ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-678-5470 โทรสาร : 02-678-8589

 

ขยายภาพให้ใหญ่ กรุณาคลิกที่ภาพค่ะ

TCHA-MAP