สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย ยินดีต้อนรับทุกท่าน

 

....ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ..มีมติในที่ประชุมใหญ่ให้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และดำเนินกิจกรรมในนาม..สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย.. เพียงถ่ายเดียว..ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2553.เป็นต้นไป

 พบชาวจักรยานในกระดานข่าว TCHA กระดานข่าวเพื่อนชาวจักรยานกทม.และต่างจังหวัด.เชิญคลิก..                      

                                      

 

โครงการรีไซเคิลจักรยาน 

       รับบริจาคจักรยาน สนใจร่วมบริจาค  

  โทร.02-678-5470

E-mail : tchathaicycling@gmail.com

   ชวนปั่นจักรยาน...Bike Trip    

พบกับหน้าเว็บใหม่ คลิก!!

 

 

 ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถามความคิดเห็น  สำหรับการประกันจักรยาน 

                                            
                                                                  

  20-23 กรกฏาคม 2556 / 20-23 July 2013

                            ซำเหมาวงกลม ใจสู้หรือเปล่า

                  กทม.-นครนายก-เขาใหญ่-สระบุนี  430 กม.

                                            
                                                                  

 10-12 ส.ต.2556

รีไซเคิลจักรยาน #50

อ.สามร้อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์

 

ปฏิทินทริปปี 2556 ม.ค. - ธ.ค. 2556

      ร่วมสนับสนุนกิจกรรม     

ชมวีดีโอกิจกรรมต่างๆ

          

 

   

   ข่าวประชาสัมพันธ์ 
   ประกาศ

เรื่อง การงดเว้นการเก็บค่าระวางการนำจักรยานพับได้ขึ้นรถไฟทั่วประเทศ

ตามที่สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย ได้รับทราบปัญหาของผู้ใช้จักรยานในการนำจักรยานติดตัวเพื่อนำไปใช้งาน ทำงาน ท่องเที่ยว หรือทำธุระส่วนตัวทั่วประเทศ เดินทางด้วยรถไฟต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นค่าระวางสัมภาระ

สมาคมฯ ได้ทำเรื่องยื่นขอการผ่อนผันงดเว้นการเก็บค่าระว่างค่าสัมภาระสำหรับจักรยานพับได้ ซึ่งสามารถจัดเก็บเป็นสัมภาระติดตัว โดยไม่ล่วงล้ำสิทธิของผู้อื่น (รายละเอียดดังประกาศแนบ)

การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีประกาศตามบันทึกข้อความ เลขที่ พ.5/ดส.4/126/2554 ลงวันที่ 14 มกราคม 2554 ลงนามโดยนายนรินทร์ จันทรเดชา ผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ ประกาศให้ยกเว้นค่าระวาง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป (ดังประกาศแนบ) 

 

โครงการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการใช้จักรยานในประเทศไทย 

 

 

 สถิติโลกใหม่ !!! ขบวนจักรยานที่ยาวที่สุดในโลก ณ ประเทศไทย

 

รางวัลกินรี จาก ททท. รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 7 ปี 2551

 

Custom Search

Syndicate content