สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย ยินดีต้อนรับทุกท่าน

....ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ..มีมติในที่ประชุมใหญ่ให้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และดำเนินกิจกรรมในนาม..สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย.. เพียงถ่ายเดียว..ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2553.เป็นต้นไป

 พบชาวจักรยานในกระดานข่าว TCHA กระดานข่าวเพื่อนชาวจักรยานกทม.และต่างจังหวัด.เชิญคลิก..    

ลงทะเบียน เชิญคลิก!!

 

โครงการรีไซเคิลจักรยาน 

       รับบริจาคจักรยาน สนใจร่วมบริจาค  

  โทร.02-612-4747

E-mail : tchathaicycling@gmail.com

   ชวนปั่นจักรยาน...Bike Trip    
    คืนวันศุกร์ 18 พฤษภาคม  2555 / 18 May  2012         
            ปั่นไปชมหิ่งห้อย..ชิมอาหารอร่อยบางกระสอบ พระประแดง     
      อาทิตย์ 20 พฤษภาคม  2555 / 20 May  2012         
            ปั่นไหว้พระทองคำ + เที่ยวเขาดิน..ลันลันลา..             
    อาทิตย์ 27 พฤษภาคม  2555 / 27 May  2012         
            ปั่นไปพายเรือคะยัก..ท่องบางกระสอบ พระประแดง        
   2 - 4 มิถุนายน  2555 / 2 - 4 June  2012         
            ซำเหมา กทม. - อัมพวา                             
   คืนศุกร์ 15 มิถุนายน  2555 / 15  June  2012         
            ปั่นไปกินชิมอาหารอร่อย...ตรอกจันทร์สะพาน 3      
  อาทิตย์ 17 มิถุนายน  2555 / 17  June  2012         
            ปั่นไปไหว้พระวัดบรมราชาฯ บางกรวย............     

 

   ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 รับสมัคร

  อาสาสมัครดูแลนักวิ่ง

 

  120 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมราชชนกศิริราช เดิน-วิ่ง ผสานชุมชน ครั้งที่ 6
  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  อาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2555

05.00 น. พบกัน ณ จุดสตาร์ท ประตูทางเข้าที่จอดรถ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ท่าน้ำศิริราช

 ชวนปั่น..       

แข่งแรลลี่...สีเขียว

เพื่อโลกสีเขียว

ชิงรางวัลมากมาย..

สมัครด่วน รับจำกัด!!
 

   ประกาศ

เรื่อง การงดเว้นการเก็บค่าระวางการนำจักรยานพับได้ขึ้นรถไฟทั่วประเทศ

ตามที่สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย ได้รับทราบปัญหาของผู้ใช้จักรยานในการนำจักรยานติดตัวเพื่อนำไปใช้งาน ทำงาน ท่องเที่ยว หรือทำธุระส่วนตัวทั่วประเทศ เดินทางด้วยรถไฟต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นค่าระวางสัมภาระ

สมาคมฯ ได้ทำเรื่องยื่นขอการผ่อนผันงดเว้นการเก็บค่าระว่างค่าสัมภาระสำหรับจักรยานพับได้ ซึ่งสามารถจัดเก็บเป็นสัมภาระติดตัว โดยไม่ล่วงล้ำสิทธิของผู้อื่น (รายละเอียดดังประกาศแนบ)

การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีประกาศตามบันทึกข้อความ เลขที่ พ.5/ดส.4/126/2554 ลงวันที่ 14 มกราคม 2554 ลงนามโดยนายนรินทร์ จันทรเดชา ผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ ประกาศให้ยกเว้นค่าระวาง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป (ดังประกาศแนบ) 

 

   ปฏิทินทริปปี 2555  ม.ค.  - ธ.ค.  2555     

      ร่วมสนับสนุนกิจกรรม    

โครงการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการใช้จักรยานในประเทศไทย 

 

      

  • หัวข้อที่ ๑. ประวัติความเป็นมาของกฎหมายเกี่ยวกับการใช้จักรยานในประเทศไทย
  • หัวข้อที่ ๒. การจดทะเบียนและการทำใบขับขี่จักรยาน การบรรทุกและการรับจ้างของล้อเลื่อน
  • หัวข้อที่ ๓. ลักษณะรถ กฎจราจร และมารยาทในการใช้จักรยาน
  • หัวข้อที่ ๔. กฎระเบียบในทางระหว่างเมือง ป้าย เครื่องหมายจราจรนอกเมือง กับข้อกำหนดทางวิศวกรรมของทางจักรยานและที่จอดจักรยาน
  • หัวข้อที่ ๕. การขนส่งจักรยาน
  • หัวข้อที่ ๖. พิกัดอัตราศุลกากร
  • หัวข้อที่ ๗. การประกันภัย
  • หัวข้อที่ ๘. การได้มา การจัดหาที่ดินเพื่อสร้างทางจักรยาน และการดูแลรักษา
  • หัวข้อที่ ๙. ตัวอย่างองค์การด้านระบบขนส่งมวลชน ที่มาแห่งที่ดินและทุนดำเนินการ
  • หัวข้อที่ ๑๐. หน่วยงานเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย และจัดระบบทางจักรยาน
   การส่งเสริมสุขภาพขององค์กรพัฒนาเอกชน :
     กรณีศึกษา "ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย".
    งานวิจัยของ: ลักขณา เติมสิริกุลชัย, ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ และภรณี วัฒนสมบูรณ์. ปี 2541. 
ชมภาพวีดีโอ ภาพความประทับใจกิจกรรมต่างๆ  

         รวมพลคนปั่นจักรยาน    เส้นทางจักรยานมหาวิทยาลัยมหิดล

                   23 ธ.ค.52                                                                                        คลิก!

                หัวใจใกล้กัน        ตอนซ่อมจักรยานเพื่อน้อง ตอน 1

            ทริปรีไซเคิลจักรยานจังหวัดนครปฐม  1- 2 พ.ค.53                                                      คลิก!

               หัวใจใกล้กัน         ตอนซ่อมจักรยานเพื่อน้อง ตอน 2         

         ทริปรีไซเคิลจักรยานจังหวัดนครปฐม  1- 2 พ.ค.53                                        คลิก!            

 

 สถิติโลกใหม่ !!! ขบวนจักรยานที่ยาวที่สุดในโลก ณ ประเทศไทย

 

รางวัลกินรี จาก ททท. รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 7 ปี 2551

     อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
     ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
     จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จากผลงาน
     “ปั่นทั่วทิศ เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ช่วยลดโลกร้อนพร้อมด้วยสุขภาพ ประหยัดพลังงาน
      สร้างสรรค์สังคม”    
      ขอขอบคุณคุณพิชิต เอื้อสกุลเกียรติ ประธานชมรมฯ ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบรางวัล        
 
                                        27 กันยายน 2551     
ณ ห้องโลตัส สวีท 1-4 ชั้น 22
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

 

 

 

Custom Search