ติดต่อเรา

 

 

 

สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย

1969, 1971  ถนนบรรทัดทอง

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

โทร.    02-612-4747 , 02-611-6267

โทรสาร.02-611-6847 

เวลาทำการ  09:00 น. - 18:00 .

อีเมล์:      tchathaicycling@gmail.com 

เว็บไซต์:  www.thaicycling.com  

 

Custom Search